Valencià Castellano

INICIO SERVEIS CONTACTA

SERVEIS DESPATX CLIMENT

Creació d´empreses físiques y jurídiques.

Administració de finques.

Representació i defensa jurídica:

PENAL-CIVIL-LABORAL-MENORS-VIOLÈNCIA DE GÈNERE-FISCAL

Divorcis-separacions-custodies-modificació de mesures-convenis reguladors i de convivència.

Asesoria fiscal, contable, laboral, empreses y particulars, confecció de nòmines, segurs sociales, etc.

Acomiadaments: improcedents, disciplinaris, objectius, indemnitzacions a percibir, salaris pendents, ERE, etc.

Herències: asesorament i mediació.

Indemnitzacions: accidents laborals, de tràfic, etc.
Incapacitats de la seguritat social y altres entitats.

Agencia de Segurs Generali.
Hogar, negocis, PYMES, Autos, Comunitats, accidents, vida, etc.

Expedients d´extrangeria i nacionalitat espanyola.
>